3.3 - Stepping Forward

Description

Nå har elevene lært om årsakene til klimaendringer og deltatt i handlinger for å redusere sine økologiske fotavtrykk, og er klare for å ta sin miljømessige initiativ utenfor klasserommet.


Task


Bruk et øyeblikk på å reflektere om kvalitetene som du synes er viktige for en leder. Med disse kvalitetene tatt i hensyn, finn en historie om en ung "miljøhelt" - en ung person som er aktiv i å ta for seg et lokalt eller globalt spørsmål relatert til klimaendringer - som inspirerer deg. Du kan finne historier gjennom "Min Helt"-prosjektet, eller TIG sine "Medlemhistorier".

For din miljøhelt, identifiser:

  • Sted
  • Alder
  • Lokale miljøutfordringer og -spørsmål
  • Globale miljøutfordringer og -spørsmål
  • Hvordan disse problemene er relatert til klimaendring
  • Hvordan ungdommene adresserte problemene
  • Hva slags hjelp og ressurser de brukte


Del din ung helt historie med et tekstinnlegg i klasserommet.

Etter å ha lest noen av disse historiene, reflekter over hva slags rolle unge mennesker har i fremtiden av klimendringer og vår verden.
Hvordan kan du bli en miljøhelt? Bruk TIG 6-steg aksjonsguiden til å tenke over og dele dine ideer om et klimaendringsprosjekt med dine medelever ved hjelp av diskusjonsforumet.


Learning Objectives

  • Å identifisere lokale problemer relatert til klimaendringer som er mest relevante og viktige for beboerne.