3.1 - Klimapolitikk og løsninger

Description

Klimaendring er et offentlig tema som angår oss alle. Politikkutformere og organisasjoner som bryr seg om samfunnskontakt jobber ofte med å utdanne allmennheten og skape bevissthet om løsninger for klimaendring som en måte for å bygge overensstemmelse. Gjennom denne aktiviteten vil elevene lage en offentlig tjenesteerklæring for å fremme en bestemt politikk for klimaendring og være talsmenn for endringer i offentlig politikk eller offentlige meninger.


Task

Se videoen "The Story of Cap and Trade", og arbeid enten individuelt eller med klassekameratene dine med å forske på en av fremgangsmåtene i klimapolitikk markert i utleveringen "Klimapolitikk og løsninger":

 • CO2-håndtering (Carbon capture and storage - CCS)
 • Karbonskatt
 • Klimakvoter (Cap and trade)
 • Grønn energi
 • Økoinsitament og rabatter
Ta for deg de følgende spørsmålene i utforskningen din:
 • Kan du oppsummere denne politikken i ti sekunder eller 1-2 setninger?
 • Hvordan er dette et tiltak mot klimaendringer?
 • Hva er fordelene ved å investere i det? Hvem har fordelene?
 • Hva kan det koste? Hvem vil få negative konsekvenser?
 • Hva slags utfordringer står i veien for å gjennomføre tiltaket?
 • Har noen land implementert denne politikken? Hvilke?
Svar på disse spørsmålene med et blogginnlegg. Se så gjennom "Hvordan å lage en offentlig tjenesteerklæring"-utleveringen for litt tips når du selv lager en offentlig tjenesteerklæring om klimapolitikken som du velger. Del den med klassen ved å laste det opp på klassens filer.


Learning Objectives

 • Å øke bevissthet om diverse klimapolitikk og løsninger.


Continue to 3.2 - Debatt om klimaendringer »