1.2 - Konsekvenser av klimaendringer

Description

Klimaendringer er et globalt problem som påvirker alle aspekter av miljøet. Denne aktiviteten er designet for å hjelpe studenter å forstå hvordan klimaendringer kan påvirke hele økosystemer, og redusere jordens biologiske produktivitet. Ved hjelp av rollespill vil elevene sette pris på betydningen av å bevare biologisk mangfoldighet.


Task

Fra listen utlevert av læreren din, velg en plante eller dyr og finn litt ut om dem. Svar på de følgende spørsmålene:

  • Hva spiser de?
  • Hvem spiser dem?
  • Hva slags miljø lever de i
Bruk Utlevering 1.2 A: Scenarioer for klimaendringer, til å finne ut hvordan din plante/dyr hadde blitt påvirket av hver scenario


Learning Objectives

  • Forstå konseptene økosystem, biologisk mangfoldighet og gjensidig avhengighet, samt bæreevne.
  • Vurdere hvordan klimaendringer kan påvirke forskjellige komponenter i et økosystem.


Continue to 1.3 A - Å lære fra fortiden »