1.3 B - Å lære fra fortiden

Description

En diskusjon om klimaendringer ville ikke vært komplett uten å ta hensyn til hva som kunne skje dersom vi ikke endrer vår stil mot en mer bærekraftig en. Denne aktiviteten utforsker de økologiske konsekvensene av samfunn som lever utover jordens bæreevne, ved å se på tilfellestudier av tre eldgamle sivilisasjoner: vikingene på Grønland, beboerne på Påskeøya og Anasazi-folket i det sørvestlige Nord-Amerika.


Task

Enten alene eller i grupper, se gjennom en av utleveringene om kollapsede samfunn og tenk på hva samfunnet du har blitt tildelt kunne ha gjort for å unngå kollaps. Bruk så ideene dine som grunnlag til å vurdere om byen du bor i er et biologisk produktivt område. Kartlagt bæreevne i verden Del tankene dine i diskusjonstrådet under navnet "Kollapsede samfunn".


Learning Objectives

  • Lære om konseptet bæreevne.
  • Forstå hva som kan skje med sivilisasjoner som lever utover bæreevnen til det naturlige miljøet ved å utforske sammenbrudd av sivilisasjoner i fortiden.


Continue to 2.1 A - Vårt standpunkt »