2.1 A - Vårt standpunkt

Description

For å kunne effektivt redusere ens innvirking på miljøet, er det viktig å ha en forståelse av hva innvirkning faktisk er. Ved å la studenter vurdere, sammenligne og diskutere sine økologiske fotavtrykk, vil denne aktiviteten forberede elevene til å ta Tread Lightly-utfordringen om å forgrønne sine livsstiler.


Task

Mål ditt økologiske fotavtrykk med en online kalkulator, som denne: , eller quizen vedlagt i denne oppgaven og tenk over resultatene dine på diskusjonstrådet "Vår standpunkt".


Learning Objectives

  • Å lære hvordan målinger av karbonfotavtrykk og økologiske fotavtrykk kan brukes til å anslå innvirkning på miljøet.

  • Continue to 2.1 B - Tread Lightly Utfordringen »