2.3 - Å ta ansvar i hjemmet

Description

Når det gjelder muligheter til å motkjempe klimaendringer, hvorfor ikke starte hjemme? Hjemmet er ikke bare ofte ansvarlig for en stor del av utslippene av drivhusgasser, men de fleste mennesker har en tendens til å bruke mye tid i hjemmet. Gjennom denne leksjonen vil elevene fullføre en miljørevisjon og en livssyklusvurdering for et husholdningsprodukt eller tjeneste for å avgjøre hvordan de kan redusere sin husholdnings økologiske fotavtrykk.


Task

I løpet av en uke, dokumenter ditt...

 • Energi bruk;
 • Vann bruk;
 • Husholdningens forbruksprodukter (rengjøringsmidler, toalettartikler);
 • Mat forbruk; og
 • Avfallshåndtering.
...ved hjelp av skriveseksjonen av klasserommet. Ved slutten av uken, se på videoen "The Story of Stuff" og reflekter over livssyklusen til produktene beskrevet i filmen. Skriv et innlegg på bloggen der du reflekterer over husforbruket ditt og filmen. Jobb individuelt eller i grupper og tenk på aktiviteter og forbruksmønstre relatert til hver av de følgende rommene:
 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Baderom
 • Garasje
Velg én husholdsartikkel eller funksjon relatert til et av rommene som skal da være subjektet for en "livssyklusvurdering". En livssyklusvurdering er etterforskningen og evalueringen av virkningene et gitt produkt eller tjeneste har på miljøet. For å gjøre dette ser vi på strømmen av materiale og energi som er involvert i skapelsen og bruket av produktet eller tjenesten. Denne prosessen kalles også for en vugge-til-grav analyse fordi metoden tar i betrakning alt som kommer inn og kommer ut av produktet/tjenesten i løpet av "livet" sitt. Dette inkluderer alt fra utvinningen av ressurser (vugge), til produksjonen, distribusjonen, forbruket, og avfallshåndteringen(grav). Ta hensyn til strømmen av naturlige ressurser, energi, materialer og avfall involvert i produksjonen, distribusjonen, forbruket og avfallshåndteringen av produktet eller tjenesten. Bruk "exploratree" til å lage et flytdiagram som illustrerer strømmen av alle de nevnte faktorene. Bruk ulike farger for hver type materialestrøm. Del erfaringen du har fått fra livssyklusvurderingen med et blogginnlegg og svar på de følgende spørsmålene:
 • Hvor kommer dette produktet/tjenesten fra?
 • Hvilke ressurser og materialer er det/den laget av?
 • Hvordan brukes det/den (hva er funksjonen)?
 • Hvor forsvinner det/den etter det/den har blitt konsumert?
 • Hva er innvirkningene av produktet/tjenesten utover husholdningen?


Learning Objectives

 • Å lære mer om hva slags virkning husholdnings forbruksmønstre har på miljøet.
 • Å bli kjent med "livssyklusen" til et husholdningsprodukt eller tjeneste.

 • Continue to 3.1 - Klimapolitikk og løsninger »