2.2 - Visualisering av fotavtrykk

Description

Unge mennesker over hele verden oppfordres til å sende inn kreative refleksjoner over temaene økologiske fotavtrykk og klimaendring til den årlige Tread Lightly Kunstkonkurransen Imprints. Denne aktiviteten gir dere muligheten til å eksperimentere med det å lage kunst ved hjelp av miljøvennlige materialer, og til å utforske kreative representasjoner av økologiske temaer.


Task

Begynn å samle inn miljøvennlige og resirkulerte materialer til bruk for kunstprosjektet. Disse kan inkludere:

  • Funnet materialer;
  • Avfallspapir;
  • Resirkulerbare materialer og/eller
  • Biologisk nedbrytbare og naturlige materialer.
Dokumenter innsamlingsprosessen med et innlegg på en fotoblogg. Tenk på bilder og symboler som representerer konseptene bak økologiske fotavtrykk og kilmaendringer, og og se om det er en god ide å bruke dem i arbeidet ditt. Du kan velge å bruke miljøvennlige materialer, et miljøtema, eller bedre - begge to! Du kan bruke hvilket som helst media (maling, tegning, skulptur, fotografi, osv.) så lenge det er mulig å digitalisere arbeidet ditt slik at du kan laste det opp. Når du er ferdig, skriv en uttalelse som følger med verket, om materialene du brukte, arbeidsprosessen, og budskapet du håper å formidle. Da kan du laste opp den digitaliserte versjonen av kunsten din på Imprints Art Contest page.


Learning Objectives

  • Skape økologisk kunst ved hjelp av miljøvennlige materialer.
  • Representere miljøtemaer ved hjelp av kunst.
  • Utforske potensialet med å bruke kunst som en metode for støtte og kommunikasjon.

  • Continue to 2.3 - Å ta ansvar i hjemmet »