3.2 - Debatt om klimaendringer

Description

Verdens ledere samles ved Conference of Parties (COP) ved FNs Rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) hvert år for å utvikle internasjonal politikk og strategier for å begrense utslipp av drivhusgasser. Gjennom denne aktiviteten vil studentene få en forståelse for de internasjonale klimaendringsforhandlingene ved å holde en imitert klimaendringsdebatt.


Task

Sammen med andre elever skal du se gjennom utleveringen gitt til dere om en spesifikk gruppe som er utsatt for klimaendringer. Bruk utleveringen som en henvisning og utgangspunkt for åpningsuttalelsen dere forbereder. Her skal dere inkludere en liste med temaer dere vil ta opp i løpet av debatten. Forbered dere på å svare de følgende spørsmålene:

  • Hva vil dere få ut av forhandlingene?
  • Hvilke land er deres allierte? ?
  • Hva er på spill dersom dere ikke oppnår målene deres?
  • Hvilke interessenter står i veien for at dere får det dere vil?
  • Hva tror dere de andre gruppene ønsker å få ut av forhandlingene?
Læreren skal lede en imitert global klimadebatt, enten i klassen eller ved hjelp av videokonferanse funksjonen i dette klasserommet. Etter debatten, reflekter over erfaringen din gjennom "Debatt om klimaendringer"-diskusjonstrådet.


Learning Objectives

  • Å lære om prosessen til internasjonale politikkforhandlinger for klimaendring.
  • Å forstå problemene og utfordringene beslutningstakere står opp imot når de forhandler multilaterale avtaler om klimaendring.
  • Å utforske hvordan forskjellige land påvirkes av klimaendringspolitikk.
  • Å forstå hvor viktig ungdommers representasjon og deltagelse er i UNFCCC-prosessen.


Continue to 3.3 - Stepping Forward »