1.1 - Vårt klima i endring

Description

Det første steget mot et tiltak mot klimaendring er å forstå den grunnleggende vitenskapen bak det, og hvilke faktorer som bidrar til problemet. Denne aktiviteten introduserer studenter for drivhuseffekten og undersøker hvordan menneskelige aktiviteter bidrar til klimaendringer.


Task

Se videoen om drivhuseffekten og ta notater mens du ser på.

  • Klimaendringer
  • Fossile brensler
  • Global oppvarming
  • Drivhuseffekten
  • Drivhusgasser
Kom på dine egne definisjoner av disse begrepene, og fullfør det utleverte arket. Reflekter over drivhuseffekten, global oppvarming og klimaendringer i vårt diskusjonstråd under navnet "Vårt klima i forandring" .


Learning Objectives

  • Utvikle en grunnleggende forståelse for vitenskapen bak klimaendringer.
  • Beskrive hvordan drivhuseffekten er relatert til klimaendringer.
  • Undersøke hvordan menneskelige aktiviteter og drivhusgasser bidrar til klimaendringer.


Continue to 1.2 - Konsekvenser av klimaendringer »