2.1 B - Tread Lightly Utfordringen

Description

Slik det nåværende globale forbruket er, trenger mennesker 1,4 planeter for å forsyne oss med ressursene vi forbruker og for å absorbere avfallet vårt. Siden drivhusgassutslipp øker med vårt forbruk, blir situasjonen verre. Vi må redusere forbruket vårt nå fordi vi har bare én planet. Reduser fotavtrykket ditt og se hvor stor en forskjell små forandringer kan skape!


Task

Besøk Tread Lightly Utfordring nettsiden for å lære mer om hvordan du deltar. Om du vil redusere fotavtrykket ditt innenfor én eller alle kategori/ene, besøk kategori nettsidene(s) daglig for å dokumentere framgangen din. Når du er ferdig med utfordringen kan du gjenta quizen og reflektere over opplevelsen din på diskusjonstråden med navnet "Tread Lightly Utfordringen".


Learning Objectives

  • Undersøke hvordan de kan måle og redusere sitt personlige økologiske fotavtrykk ved å ta del i Tread Lightly-utfordringen.


Continue to 2.1 C - Lav Karbon Lunsj »