1.2 - Klimaforandringernes indvirkning

Description

Klimaforandringer er et globalt problem der påvirker alle aspekter af vores miljø. Denne aktivitet er beregnet til at hjælpe de studerende med at forstå hvordan klimaforandringer, kan påvirke hele økosystemer og reducere jordens biologiske produktivitet. Gennem rollespil vil de studerende komme til at forstå betydningen af at bevare biodiversitet.


Task

Ud fra den liste du har fået af din lærer, vælges en plante eller et dyr, som du skal søge information om. Vær sikker på at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad spiser de for at overleve?
  • Hvem er deres rovdyr?
  • Hvilke omgivelser lever de i?
Ved at bruge Materialet 1.2 A: Klimaforandringsscenarier, skal du finde ud af, hvordan din plante / dit dyr ville blive påvirket af hver klimaforandringsscenario.


Learning Objectives

  • At forstå økosystemskonceptet, biodiversitet og indbyrdes afhængighed og bæredygtighed.
  • At overveje hvorledes klimaforandringer kan påvirke de forskellige elementer i et økosystem.


Continue to 1.3 A - At lære af fortiden »